Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

Falköping Filmstudio

Bli medlem för att se filmprogrammet

För att bli medlem kan du köpa ett terminskort som ger dig rätt att se alla filmerna. Terminskortet kostar 240 kronor, är du mellan 15 och 20 kostar det 150.

Vi har två visningar, kl 16.30 och kl 19.00. Från och med 1 augusti 2018 kan du via bankgiro, 210-9635, eller via Swish, 123 173 03 40, köpa ett terminskort till den tidiga eller den senare föreställningen.

Läs mer om medlemsskapet under kontakt & info.