Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

SFF Årsmöte 2017

Den 22 april, 2017, höll SFF sitt årsmöte på Filmhuset i Stockholm och 93 personer närvarade, varav 53 röstberättigade.

Årsmötet leddes av Peter Stade (Visby Filmstudio), mötesordförande, och Eva Lindfors (Landskrona Filmstudio), mötessekreterare.

De viktigaste punkterna som behandlades var:

  • Stadgarna uppdaterades till att följa dagens praxis
  • Arbetsordningen som gäller som kontrakt för inträde i föreningen uppdaterades
  • Medlemsavgiften förblev oförändrad
  • Styrelsen fick ny ordinarie ledamot i Jacob Hansson (Eskilstuna) och ny suppleant i Pia Widegren (Motala)
  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

I övrigt presenterades följande:

Desstuom presenterade Filmarkivet.se ett reklamfilmspaket för lokal bokning och det bjöds förstås på lunch & middag, förhandsvisning av film samt filmprisvinnarens filmval.

Kontakt

Allmänt: Per Eriksson, 08-665 12 30
Filmbokning: Tomas Tengmark, 08-665 12 31
Epost: förnamn (snabel-a) filmstudio.se

Adress

Sveriges Förenade Filmstudios (Swedish Federation of Film Societies)
Filmhuset, Borgvägen, Box 27126. 102 52 Stockholm, Sweden
Telefon: 08-665 11 00 (vx)