Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

SFF Årsmöte 2018

Den 21 april, 2018 höll SFF sitt årsmöte på Filmhuset i Stockholm och 101 personer närvarade, varav 56 röstberättigade.

Årsmötet leddes av Peter Stade (Visby Filmstudio), mötesordförande, och Astrid Friberg (SFF), mötessekreterare.

De viktigaste punkterna som behandlades var:

  • Arbetsordningen som gäller som kontrakt för inträde i föreningen uppdaterades
  • Medlemsavgiften förblev oförändrad
  • Styrelsen fick två nya ordinarie ledamöter, Pia Widegren (Motala) och Isabelle Felczak (Skärhamn)
  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

I övrigt presenterades följande:

  • Demo för mall till filmstudiors webbsida
  • Njutafilms och Studio S Entertainment vann gemensamt SFF:s filmpris

Desstuom bjöds det förstås på lunch & middag, förhandsvisning av film samt filmprisvinnarens filmval.

Läs mer

Kontakt

Allmänt: Per Eriksson, 08-665 12 30
Filmbokning: Tomas Tengmark, 08-665 12 31
Epost: förnamn (snabel-a) filmstudio.se

Adress

Sveriges Förenade Filmstudios (Swedish Federation of Film Societies)
Filmhuset, Borgvägen, Box 27126. 102 52 Stockholm, Sweden
Telefon: 08-665 11 00 (vx)