Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

Filmstudior

Starta Filmstudio?

Finns det ingen filmstudio där du bor? Då kan du lätt starta en egen filmstudio. Läs mer om att starta filmstudio.

Kontakt

Allmänt: Per Eriksson, 08-665 12 30
Filmbokning: Tomas Tengmark, 08-665 12 31
Epost: förnamn (snabel-a) filmstudio.se

Adress

Sveriges Förenade Filmstudios (Swedish Federation of Film Societies)
Filmhuset, Borgvägen, Box 27126. 102 52 Stockholm, Sweden
Telefon: 08-665 11 00 (vx)