Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

Redovisning filmstudiobidrag

Filmstudio som erhållit bidrag från SFF måste redovisa bidraget när projektet är genomfört. Använd följande formulär eller fyll i samma information på papper och posta till SFF, Box 27126, 102 52 Stockholm.

 Epost till ansvarig för redovisning. Bekräftelse på mottagen redovisning skickas hit.Kryssa för vad som gjorts inom ramen för projektets budget (markera alla val som är relevanta): *
Multiple selection
Utgå från de aktiviteter ni genomfört enligt kryssrutorna ovanför. Beskriv hur mycket varje del har kostat

Gör en uppskattning av hur många personer som berörts av projektet. Filmvisningar ska redovisas med publiksiffror.

Ge en kortfattat beskrivning av projektet i några få meningar. Vad har gjorts? Hur upplevs resultatet?

Bilagor
Vänligen kontrollera att formuläret är korrekt ifyllt innan du går vidare! Om Filmstudion producerat material (skrift, film) för bidraget ska kopior skickas till SFF. Klicka sedan på knappen "Skicka" för att skicka blanketten till SFF: administration. Ett kvitto på det du fyllt i kommer också att skickas till den e-postadress du angivit.
Skicka
Kontrollera att allt är korrekt ifyllt och skicka sedan iväg ansökan.

Mer information

* Samtliga av dessa fält måste vara ifyllda för att kunna skicka in blanketten.

Kontakt

Allmänt: Per Eriksson, 08-665 12 30
Filmbokning: Tomas Tengmark, 08-665 12 31
Epost: förnamn (snabel-a) filmstudio.se

Adress

Sveriges Förenade Filmstudios (Swedish Federation of Film Societies)
Filmhuset, Borgvägen, Box 27126. 102 52 Stockholm, Sweden
Telefon: 08-665 11 00 (vx)