Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

Redovisning sålda medlemskort

Om redovisningen

 Försäljningen av medlemskort ska redovisas vid två tillfällen per termin:

  • efter terminens andra visning
  • senast två veckor efter den sista visningen

SFF fakturerar för sålda medlemskort efter varje redovisning.

OBS! Små föreningar med färre än 5 visningar eller färre än 60 medlemmar faktureras endast en gång per termin. Om annat önskas skriv det som en kommentar i slutet av redovisningsformuläret.

Om formuläret inte funkar på webbsidan använd följande länk:

Kontakt

Allmänt: Per Eriksson, 08-665 12 30
Filmbokning: Tomas Tengmark, 08-665 12 31
Epost: förnamn (snabel-a) filmstudio.se

Adress

Sveriges Förenade Filmstudios (Swedish Federation of Film Societies)
Filmhuset, Borgvägen, Box 27126. 102 52 Stockholm, Sweden
Telefon: 08-665 11 00 (vx)