Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

Starta filmstudio

Här finner Du information om hur man startar och bedriver en filmstudio.

Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) bildades 1953 och är en fristående idéell organisation. SFF är politiskt och religiöst obunden sprider och visar kvalitetsfilm runt om i Sverige. För närvarande finns närmare 100 filmstudior i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder.

Filmstudions styrelse

Varje filmstudio skall ha en styrelse med minimum tre personer, ordförande, kassör och sekreterare. (Ansvarsförbindelse, blankett på hemsidan.) Filmstudions namn bör vara detsamma som ortens, t.ex. Trollhättans Filmstudio, Ådalens Filmstudio.

Filmer

Filmstudion beställer filmer genom SFF som förmedlar filmer från i stort sett alla Sveriges distributörer (blankett på hemsidan). En filmlista finns på SFF:s hemsida www.sff-filmstudios.org och innehåller idag ca 1000 filmer. Filmlistan uppdateras kontinuerligt.

Biograf / teknik

Filmerna finns I huvudsak i digitalt format, (DCP) vilket innebär att filmstudion måste ha tillgång till en biograf eller en likartad lokal med digital utrustning. Många av filmerna finns också på dvd och bluray. Format på filmerna finns markerat i Filmlistan.

Medlemsavgift till SFF

Filmstudion betalar en avgift till SFF som fastställs av årsmötet. Grundavgiften för 2016 är 17 kr. Exempel för en termin: en filmstudio med 6 filmer och 60 medlemmar betalar i medlemsavgift till SFF: 17 kr x 6 (filmer) x 60 (medlemmar)= 6.120 kr.

Filmstudion redovisar antalet sålda medlemskort två gånger per termin till SFF. Filmstudion faktureras, från och med den andra terminen, för minst 60 medlemmar även om detta antal inte uppnåtts. En ny filmstudio behöver allltså den första terminen inte betala för mer än det faktiska antalet medlemmar.

Lokala kostnader för filmstudion

Kostnader för biograf, maskinist, returfrakt etc, står filmstudion själv för. De flesta filmstudior har någon form av kommunalt bidrag.

SFF betalar

filmhyran till distributörerna, filmfrakten till filmstudion samt prenumererar på tre exemplar per filmstudio av SFF:s tidskrift Filmrutan.

Medlemskort

Filmstudion skall använda SFF:s medlemskort. De rekvireras kostnadsfritt från SFF (blankett på hemsidan). Man kan inte lösa biljett till enstaka föreställning utan köper medlemskort för en höst- eller vårtermin. Priset på medlems-kortet bestämmer varje filmstudio lokalt.

SFF arrangerar

kurser, seminarier, regionala träffar, visningar av nya filmer i SFF:s filmlista (fem dagar varje år, oftast i juni), medlemsresor till utländska arkiv mm.

Utförlig information finns på SFF:s hemsida. Är det något Du undrar över så kontakta oss!

Använd de elektroniska blanketterna på hemsidan!

(Filmbeställning, Ansvarsförbindelse, Beordringsansvarig, Beställning av medlemskort, Redovisning av medlemskort, Redovisning av publikantal, Anmälningsblanketter till SFF:s arrangemang.)

Kontakt

Allmänt: Per Eriksson, 08-665 12 30
Filmbokning: Tomas Tengmark, 08-665 12 31
Epost: förnamn (snabel-a) filmstudio.se

Adress

Sveriges Förenade Filmstudios (Swedish Federation of Film Societies)
Filmhuset, Borgvägen, Box 27126. 102 52 Stockholm, Sweden
Telefon: 08-665 11 00 (vx)